Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Achizitie directa Servicii realizare materiale promotionale si servicii tiparire si livrare - data publicare 4 aprilie 2018
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Invitatie de participare

  In atentia operatorilor economici interesati,

  Vă invitam sa participati la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii realizare materiale promotionale (mape, pix inscriptionat, memorystik personalizat si  notes) si servicii tiparire si livrare (suport curs/materiale de studiu pentru cursuri) conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „SIA VEST - Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii realizare materiale promotionale (mape, pix inscriptionat, memorystik personalizat si  notes) si servicii tiparire si livrare ( suport curs/materiale de studiu pentru cursuri)  conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 39294100-0, 79823000-9, Timisoara, Jud. Timis
  Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 31.07.2018
  Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 23555.40 lei

  Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

  Descarca invitatia de participare la achizitia directa  Fișiere disponibile download file:


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ