Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Achizitie directa Servicii inchiriere spatiu formare - data publicare 29 august 2018 (Licitatii Proiect SIA VEST POCU/82/3/7/105255)
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Invitatie de participare

  In atentia operatorilor economici interesati,

  Vă invitam sa participati la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii inchiriere spatiu formare conform specificatiilor tehnice pentru participantii la cursurile organizate in cadrul Proiectului „SIA VEST - Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

  Obiectul achizitiei şi locul de implementare: prestarea de Servicii inchiriere spatiu formare conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 70310000-7, Jud. Hunedoara (Localitati: Hunedoara, Deva)  si Jud. Caras-Severin (Localitati: Resita, Caransebes)
  Perioada de prestare: pana in 31.10.2018
  Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 4803.33 lei  astfel:
  Jud. Hunedoara: 2 Sali x  1666.66 lei/ sala = 3333.33 lei fara TVA
  Jud. Caras-Severin: 2 Sali x  735 lei/ sala = 1470 lei fara TVA
  Oferta poate fi depusa pentru una sau mai multe locatii.
  Pentru atribuirea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului.

  Descarca invitatia de participare la achizitia directa.

  Fișiere disponibile download file:


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ