Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Achizitie directa Materiale consumabile - data publicare 15 mai 2018
 

   

  Achizitie directa Materiale consumabile - data publicare 15 mai 2018 (Licitatii Proiect SIA VEST POCU/82/3/7/105255)  Invitatie de participare

  In atentia operatorilor economici interesati,

  Vă invitam sa participati la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizarea de Materiale consumabile (tonere, birotica si papetarie)  conform specificatiilor tehnice pentru  Proiectul „SIA VEST - Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: furnizare Materiale consumabile (tonere, birotica si papetarie)  conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 30100000-0,30192000-1,30125100-2, 30197000-6, 30234300-1, 30234400-2 , 33761000-2 , 33763000-6, Timisoara
  Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata: pana in 31.10.2018
  Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 9799.68 lei
  Pentru contractarea produselor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului..

  Descarca invitatia de participare la achizitia directa

  Fișiere disponibile download file:


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ