Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | 8 iulie 2015 - Cursuri gratuite de formare profesională
 

   

  CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener coordonator al Proiectului ”CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 lansează o serie de cursuri gratuite de formare profesională care se adresează persoanelor expuse riscului de excluziune socială, în scopul integrării sau reintegrării acestora pe piaţa muncii.

  Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afacerial al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, după următorul program:
  -Curs de întreprindere socială – 13-24 iulie 2015;
  -Curs de competențe antreprenoriale – 10-21 august 2015;
  -Curs manager de inovare – 7-18 septembrie 2015;
  -Curs de competențe IT – 14-24 septembrie 2015.

  Se pot înscrie persoane din grupurile vulnerabile din mediul urban și rural din Regiunea Vest: familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale, femei în situaţii de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă  - în urma participării la acțiunile gratuite de consiliere.

  Totodată, potențialii candidați vor beneficia de informare privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială prin cele 3 structuri ale economiei sociale (SES-uri) înființate în cadrul proiectului și gestionate de CCIAT: Centru de producție materiale publicitare - TIP COMPETECH, S.C. Centrul de kinetoterapie și masaj Banat SRL și  S.C. Pro Banatica Events SRL. 

  Cursurile sunt acreditate de ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări iar certificatele obţinute la absolvire au recunoaştere naţională şi internațională și sunt emise de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei.

  Reamintim că proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est și este derulat de CCIAT în parteneriat cu S.C. GAPA SRL, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea – parteneri naționali și Associazione Gruppo Euroconsult Italia - partener transnațional.

  Persoanele interesate să participe la aceste cursuri sunt invitate la sediul CCIAT din Piața Victoriei nr.3, etaj 1, cam. 12 sau pot obține informații la tel. 0721784445, 0256-490771, Cătălina CULDA – consilier orientare privind cariera. Termen de înscriere: vineri, 10 iulie 2015, în limita celor 15 locuri disponibilelor /curs.
  ###


  Informaţii suplimentare la tel. 0372.185.286, e-mail: dbuzatu@cciat.ro, Daiana Buzatu – manager de proiect.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ