Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | 14 iulie 2015 - TIP COMPETECH - angajează agent de vânzări
 

   

  Se caută spre angajare agent de vânzări  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, prin TIP COMPETECH -  structură de economie socială specializată în producția de materiale publicitare, promoționale, printing și design digital caută spre angajare agent de vânzări.

  TIP COMPETECH este o entitate fără personalitate juridică distinctă, înființată și gestionată de CCIAT, în calitate de partener coordonator al Proiectului ”CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și derulat împreună cu S.C. GAPA SRL, CCIA Vrancea și Associazione Gruppo Euroconsult Italia. Proiectul vizează îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, în economia socială și în economia formală.

  TIP COMPETECH prestează următoarele servicii:
  -Concepție, creație identitate vizuală (sau "corporate ID");
  -Realizare grafică publicitară și design digital (cataloage de prezentare, mape, pliante, broşuri, bannere, afişe, postere, autocolante de interior și exterior etc) atât pentru printing cât și pentru mediul online (prelucrare imagini);
  -Realizare diverse obiecte promoționale personalizate (pixuri, insigne, ștampile, căni, obiecte, brelocuri, textile imprimate etc);
  -Printare / scanare / finisare documente.

  Postul de agent de vânzări se adresează persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile: persoane din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, persoane provenind din sistemul instituționalizat de protecție a copilului, femei în situaţii de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, care locuiesc în comunităţi izolate, care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă.

  Sunt necesare abilități de comunicare, spirit de echipă, inițiativă, sociabilitate, experiență în vânzări, carnet de conducere tip B.

  Agentul de vânzări va colabora cu managerul TIP COMPETECH în activitatea de promovare a serviciilor oferite, va prelua comenzi de la clienți, se va deplasa pe teren pentru a găsi noi clienți și pentru a interacționa cu aceștia.

  Cei interesați pot depune CV-urile la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bdul Eroilor de la Tisa nr. 22 (vis-à-vis de Sala Olimpia) camera 109 sau le pot trimite pe adresa de e-mail: dfiti@cciat.ro.

  ###

  Informații suplimentare la tel. 0372185262. Persoana de contact: Dna Diana FIȚI – manager TIP COMPETECH.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ