Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | Întâlniri de informare privind schema de ajutor de stat
 

   

  Întâlniri de informare privind schema de ajutor de stat  În cadrul Acordului de Colaborare încheiat între Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara privind promovarea şi mediatizarea la nivel teritorial a schemei de ajutor de stat instituită de H.G. nr. 807/2014 prin întâlniri lunare cu operatorii economici din Județul Timiș, cei mai importanţi actori economici timișeni sunt invitați în data de 2 octombrie 2018, ora 11.00, la sediul CCIAT din Piața Victoriei nr.3, Sala C.E.D.O., la o primă întâlnire cu specialiști din cadrul DGRFP Timișoara.

  Hotărârea de Guvern nr. 807/2014, modificată prin H.G. nr. 476/2018, prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf.
  Se acordă sume sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi cele legate de închirierea construcţuiilor aferente investiţiei iniţiale.

  Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii 31/1990.

  Cele mai importante modificări aduse H.G. nr. 807/2014 anul acesta sunt următoarele:
  -Valoarea minimă a investiţiei s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aprox 3 mil euro);
  -Bugetul mediu anual al schemei este de 638 mil lei, echivalentul a 145 mil euro;
  -Cererile de acord pentru finanţare se depun în sesiune continuă până la epuizarea bugetului anual;
  -Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate la art. 15 din HG 807/2014, cu modificările ulterioare, precum şi în „Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat.”

  Informații suplimentare la tel. 0372.185.230, e-mail: cculda@cciat.ro, Cătălina Culda – consultant cameral.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ