Achizitie directa servicii de publicitate MASS-MEDIA

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișVă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii publicitate MASS MEDIA, conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/726/6/12/136168.


Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de servicii publicitate MASS MEDIA conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 79341400-0, 79341000-6, Timisoara, Jud. Timis.


Valoarea estimata (Lei fara TVA):  total 12.000,00 lei


Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 21.07.2022, ORA 12:00.

Oferta poate fi depusa la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, Piata Victoriei nr. 3, Cod postal: 300030, Timisoara sau poate fi transmisa pe email: rcolban@cciat.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro