COMUNICAT DE PRESA CCIAT / A început ultima etapă a proiectului de profesionalizare a angajaților

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


 

 


                             26 noiembrie 2020

 

A început ultima etapă a proiectului de profesionalizare a angajaților


CCIA Timiș a demarat ultima etapă a Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest, având ca obiectiv prioritar facilitarea accesului angajaților la programe de formare profesională care să conducă la îmbunătățirea statutului profesional și a condițiilor de muncă și, în consecință, la creșterea competitivității firmelor.

 

Proiectul se adresează angajaților IMM-urilor din Regiunea Vest care se încadrează în sectoarele economice identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare profesională de inițiere, (re)calificare, perfecționare și specializare, astfel încât aceștia să se adapteze mai ușor la schimbările de pe piața muncii și din domeniul în care activează. 

 

Prin activitățile derulate, au fost îndeplinite cu succes obiectivele asumate prin proiect.

Astfel, 160 de persoane angajate în sectoarele economice vizate au urmat cursuri de profesionalizare în specialitățile: lucrător în comerț (28 pers.), cofetar-patiser (28 pers.), responsabil de mediu (52 pers. x 2 grupe), expert accesare fonduri europene și structurale (24 pers.), contabil (28 pers.). Dintre acestea, cursurile de responsabil de mediu și contabil sunt încă în derulare.

 

De asemenea, 12 companii beneficiază de asistență în elaborarea și implementarea unor strategii de dezvoltare a resursei umane proprii, adaptate la dinamica sectoarelor din care fac parte.

 

Efectul pozitiv, pe termen lung, urmărit prin atingerea obiectivelor proiectului, constă în crearea unei mase critice în populația angajată din Regiunea Vest calificată, perfecționată și specializată care să asigure, în perioada post implementare, un climat concurențial potrivit obiectivelor de dezvoltare regională asumate și o preocupare reală pentru dezvoltarea personală și a unei atitudini pozitive față de muncă.

 

Reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți” și este derulat de CCIA Timiș în calitate de lider de proiect în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara și Expert Consulting.

 

***

 

Informații suplimentare la tel: 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU - Manager de proiect.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro