CCIA Timiș face înscrieri la o serie de cursuri GRATUITE de calificare

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 

   În calitate de lider al Proiectului FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii  în Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș face înscrieri la o serie de cursuri de calificare solicitate pe piața muncii.

 

Care sunt cursurile de calificare oferite prin proiect?

§  Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport - Cod COR 5149.1.2 (360 ore, 120 ore teorie + 240 ore practică)

§  Florar-decorator - Cod COR 6112.1.3 (360 ore, 120 ore teorie + 240 ore practică)

§  Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor - Cod COR 7141.2.1 (720 ore, 240 ore teorie + 480 ore practică)

§  Brutar-patiser-preparator produse făinoase - Cod COR 7412.2.2 (720 ore, 240 ore teorie + 480 ore practică)

§  Operator introducere, validare și prelucrare date - Cod COR 4113.2.1 (720 ore)

 

Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș.

 

Cine se poate înscrie la aceste cursuri?

  Angajați, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA) și întreprinderi individuale (i.i.), din mediul urban și rural;

  Persoane cu domiciliul într-unul din cele patru județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hudedoara, Timiș)

  Persoane cu vârsta cuprinsă între 25 ani - 65 ani.

 

Care sunt avantajele participării la aceste cursuri?

 Cursurile sunt GRATUITE;


 Se oferă servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și lingvistice;


            Rezultatele învățării dobândite sunt recunoscute și validate;

 Program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii, acces ușor și rapid la materialele de instruire;

 Sunt respectate principiile egalității de șanse și nediscriminarea.

 

Vă reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează dezvoltarea carierei și îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a angajaților în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări avansate.

 

Informații suplimentare la tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro, Corina Daniela ARDELEAN – Expert informare și promovare.
 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro