Achizitie Servicii de evaluare si certificare competente profesionale

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișVă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii de evaluare si certificare competente profesionale: Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Mecanic Auto - 8 persoane, Lot 2 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Pavator - 10 persoane, Lot 3 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze - 12 persoane, pentru Proiectul „Vestul calificat” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/464/3/12/128064, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.


Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii de evaluare si certificare competente profesionale (nota: costurile includ cazare, masa si transportul evaluatorilor):


Lot 1 - Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Mecanic Auto - 8 persoane,


Lot 2 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Pavator - 10 persoane,


Lot 3 -  Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale – Instalator incalzire centrale si gaze - 12 persoane.


Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională, Jud. Arad, Jud. Timis si Jud. Hunedoara


Termenul de depunere/ transmitere a ofertei: 14.07.2021, ORA 14:00.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro