Comunicat de presa / Noi serii de cursuri autorizate la CCIAT

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


                                                                                         

 

Noi serii de cursuri autorizate în organizarea CCIA Timiș  

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada următoare noi serii de cursuri autorizate, după cum urmează:

v  CONTABIL  (Cod COR 331302)

Perioada: 23 iunie - 20 iulie 2021

Program: Luni - Joi, între orele 16.30 - 19.30      

Taxă de participare: 1000 lei/pers.

 - 10% reducere pentru membri CCIAT

 - 20% reducere pentru șomeri, în baza adeverinței de șomaj.

Reducerile nu se cumulează.

Cui se adresează?

Cursul de Contabilitate Primară (cu utilizarea calculatorului) se adresează persoanelor cu studii superioare sau studii medii care doresc să se califice pentru a activa în cadrul departamentelor contabile din cadrul companiilor sau instituțiilor publice, cât și persoanelor care vor să își aprofundeze cunoștințele din domeniu.

Tematica: Cursul oferă noțiuni teoretice și soluții practice la problemele care se ivesc în activitatea curentă. Fiind un curs practic, acesta are aplicabilitate imediată și tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile, pregătind participanții pentru evidența contabilă primară, cu aplicații în programul SAGA.

Programa cuprinde module care se întrepătrund: contabilitate primară, contabilitate asistată pe calculator.

Structura cursului:

·         Noțiuni introductive

·         Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare

·         Inventarierea patrimoniului

·         Contul

·         Înregistrarea  operațiunilor economico-financiare

·         Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare

·         Monografie contabilă

·         Examen

Partea practică care privește întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verficare se fac utilizând aplicațiile informatice.

v  EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE - Cod COR 214946

Perioada: 14 - 29 iunie 2021

Program: Luni - vineri, între orele 16.30 - 19.30   

Taxă de participare: 1000 lei / pers.

    - 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

   - 10% reducere pentru absolvenții Sesiunii de Instruire S.I.C.A.P.

    - 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.

Reducerile nu se cumulează.

Formator: Daniela GOIA

Cui se adresează?

Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți.

Tematica cursului:

- Legea achizițiilor publice. Domeniul de aplicare;

- Modalități de consultare a pieței;

- Aspecte legate de documentația de atribuire

- Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP;

- Procedurile desfășurate prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; 

- Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, însoțită de documentația de atribuire aferentă; 

- Utilizarea mijloacelor electronice, e-Certis, sistemul on-line și off-line;

- Catalogul electronic și noul SEAP;

- Dosarul achiziției - trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP;

- Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

 

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

 

Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin  Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș. Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvire.

 

Informații și înscrieri:

Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de wwa Tisa nr.22), camera 117, zilnic între orele 08.00-16.00 sau tel. 0256-219172,  0720/444121.

Persoane de contact:

Adriana Leș, specialist în formare, e-mail: ladriana@cciat.ro

Tania Avramov, Manager DFPP, e-mail: tavramov@cciat.ro

 

Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

 

 

***

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro