Rețea pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră

Comunicat de Presa 23 iulie 2017Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş în calitate de partener, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a Serbiei prin Camera Regională din Districtul de Nord al Banatului Kikinda, în calitate de partener coordonator, și Primăria Orașului Kikinda – partener, anunță începerea Proiectului cu titlul:

„Rețea pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră”

Proiectul este finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa Prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii, Obiectivul 1.1.: ”Ocuparea și mobilitatea forței de muncă”.

Proiectul are o durată de implementare de 15 luni, începând cu luna mai a acestui an. 

Obiectivul general al proiectului se încadrează în cel al programului care vizează îmbunătățirea potențialului zonei pentru a asigura o creștere favorabilă incluziunii, a facilita accesul pe piața forței de muncă și a spori oportunitățile de angajare în zona transfrontalieră.

Obiectivul specific al proiectului vizează intensificarea cooperarii în domeniul pieței forței de muncă prin crearea unei rețele între instituții / stakeholderi / companii și șomeri, rețea care va oferi servicii și informații șomerilor din grupurile dezavantajate din zona transfrontalieră.

În cadrul proiectului se vor derula următoarele activități importante:
  • Crearea unei rețele de cooperare tranfrontalieră în domeniul pieței muncii;
  • Instruirea grupului țintă (format din persoane din Serbia care caută un loc de muncă în zona transfrontalieră);
  • Deschiderea a două info-point-uri (punte de informare) în Serbia și în România;
  • Organizarea a două trguri de joburi pentru grupul țintă;
  • Publicarea unui Ghid care va conține reglementări legislative din România și Serbia, cât și expresii uzuale, cuvinte cheie pentru facilitarea comunicării uzuale, în cele două limbi.

Grupul țintă al proiectului este format din:
•    Șomeri din zona transfrontalieră, din Regiunea Banat și Județul Timiș, cu precădere persoane din grupurile defavorizate (persoane cu vârsta peste 50 de ani, tineri, femei);
•    Companii din România și Serbia care au dificultăți în găsirea forței de muncă necesare;
•    Instituții din domeniul economiei și educației.

###


Informați suplimentare la tel. 0372 185 285, e-mail: cmirea@cciat.ro, Cosmina Mirea – coordonator proiect CCIAT.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro