Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Registrul Național de Publicitate Mobiliară


Registrul Național de Publicitate Mobiliară (Arhiva Electronica)
CONTACT: Mădălin VASIU, Consilier Juridic
Tel. 0256300133 , e-mail: mvasiu@cciat.ro

CCIA Timiș în calitate de agent împuternicit al operatorului autorizat Camera de Comerț și Industrie a României realizează înscrieri şi alte operaţiuni în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.
Ce este Registrul Național de Publicitate Mobilliară  - RNPM?
RNPM este o bază de date unică la nivel național, un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare, dar și de publicitate, bază de date structurată pe persoane și bunuri mobile. Prin RNPM se asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea acestor operațiuni juridice.
Care sunt operațiunile juridice supuse publicității în baza de date RNPM?
contracte de garanție, locațiune, consignație, vânzare-cumpărare, obligații agricole;

- sechestre asiguratorii;
- înscrieri în legătură cu o operațiuni privind
- finanțele publice;
- înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri;
- autovehicule;
- utilaje agricole, altele decât autovehicule;
- creanțe;
- conturi bancare;
- acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
- polițe de asigurare;
- universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități);
- echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
- păduri care urmează a fi tăiate;
- minerale care urmează a fi extrase;
- recolte, în general, dar și recolte ce urmează a fi culese;
- efective de animale, etc.

Beneficii și avantaje
- Creditorul impune, de obicei, mai multe condiţii pentru beneficiarul împrumutului, respectiv pentru debitor. Unele dintre aceste condiţii privesc întotdeauna siguranţa creditorului că nu există niciun alt creditor care să aibă vreun drept asupra bunului afectat garanţiei şi siguranţa că nici unui viitor creditor nu i se vor acorda drepturi mai extinse asupra bunului afectat garanţiei.
- Avantajul de a avea prioritate față de alţi creditori, inclusiv bugetele de stat şi locale.
- Executarea garanţiilor prin forţe proprii (creditorul are dreptul să ia în posesie bunul afectat în mod paşnic sau prin intermediul unui executor judecătoresc).


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro