Anunt vanzare prin licitatie publica - teren 576 mp Timisoara

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


SCP M.B.S. Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății GRUP MIR SRL, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil situat în Timișoara, jud. Timiș, înscris în CF 421251 Timișoara, constând din teren intravilan în suprafață de 576 mp, cu preț de pornire de 294.451,20 lei + TVA. Prima licitație va avea loc în data de 29.03.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, ap.4/A/I, jud. Timiș. În cazul nevalorificării, licitația va fi reluată în 05.04.2024 și 12.04.2024, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar.

Participanții trebuie să achite o garanție de 10% din valoarea cu TVA a bunului scos la licitație, cu cel puțin o zi înaintea licitației și în același termen să pună la dispoziția lichidatorului judiciar dovada de plată a garanției, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a participa la licitație. Garanția se va achita în contul unic de lichidare al societății, al cărui IBAN poate fi pus la dispoziția celor interesați, la cerere. Informații suplimentare la tel.: 0356466445 sau la adresa de e-mail: office@lichidari-judiciare.ro

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro