Formare profesionala - MANAGER DE PROIECT COD COR 242101

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș„FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREȘTERII EFICIENȚEI ANGAJATILOR PE PIAȚA MUNCII ÎN REGIUNEA VEST”           ID 136168
MANAGER DE PROIECT  COD COR 242101
                                                 
PREZENTARE GENERALĂ PROIECT
Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman2014-2020
- Beneficiar/Lider parteneriat: Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș
- Partener proiect : Art Forest Company SRL
- Proiectul oferă oportunitatea de a participa la programele de formare profesională adresate angajaților din Regiunea Vest a României
- Cursurile sunt gratuite și autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș
- Durata proiectului: aprilie 2021 – aprilie 2023

Obiective
     Obiectiv general: Dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programele de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest.
Obiective specifice:
- Furnizarea de sprijin angajaților din Regiunea Vest pentru participarea la programe de formare profesională continuă, prin acțiuni ce privesc informarea, consilierea și orientarea spre cursuri de formare profesională (calificare, inițiere, perfecționare) și spre programe de validare a rezultatelor dobândite;  
- Dobândirea unei certificări profesionale care crește posibilitățile de reconversie profesională, încadrarea într-un post superior, identificarea unui nou loc de muncă, evitarea șomajului, siguranță și stabilitate pe piața forței de muncă;
- Dezvoltarea de activități inovative care să contribuie la introducerea beneficiarilor în programe de învățare pe tot parcursul vieții, prin tehnologii alternative care presupun accesul la materiale de instruire online ușor accesibile din orice locație;
- Dezvoltarea carierei prin reîncadrarea într-o calificare mai avansată și furnizarea asistenței de specialitate pentru integrarea profesională la noul loc de muncă.


PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ
Manager de Proiect
Nr. ore: 60 ore (45 ore teorie și 15 ore practică)
Nr. participanți : 40 persoane
Diploma obținută: Certificat de absolvire
     Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
- au domiciliul/reședința în Regiune a Vest a țării (Timiș / Arad / Caraș-Severin / Hunedoara)
- sunt angajați (inclusiv persoana fizica autorizata și întreprinderi individuale)
- au împlinit 25 ani
- au vârsta sub 65 de ani


     Competențe obținute: Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului, gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect, managementul echipei de proiect.


Informații suplimentare: tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro
                                          Corina-Daniela TODORAN-ARDELEAN – Expert informare și promovare.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro