Sesiune de informare privind legislația în domeniul securității la incendiu

17/01/2023

Sesiune de informare privind legislația în domeniul securității la incendiu

Programul CCIA Timiș pentru anul 2023 de informare a agenților economici cu privire la reglementări europene și naţionale în diferite sectoare de activitate, organizat în colaborare cu serviciile serviciile publice deconcentrate din teritoriu, sub egida Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, a debutat cu un seminar de instruire a angajatorilor asupra ultimelor reglementări privind avizarea și autorizarea de securitate și protecție civilă a construcțiilor