Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Sesiune de instruire în domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal în perioada 29 – 31 mai 2018
 

   

  Cele mai importante prevederi privind GDPR


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională vine în sprijinul agenților economici cu o Sesiune de instruire în domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal, care va avea loc în perioada 29 – 31 mai 2018, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.  


  Sesiunea de instruire descrie în câteva puncte importanța adoptării Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale și felul în care acesta va revoluționa obligațiile impuse majorității companiilor din România începând cu data de 25 mai 2018.

   Sesiunea de instruire are ca scop transmiterea de informații practice privind modul de implementare a dispozițiilor legale.

   Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice activitate de afaceri, indiferent de industria în care activează operatorul de date sau împuternicitul acestuia. Mai ales pentru industriile care sunt caracterizate prin operațiuni zilnice de prelucrări ale datelor cu caracter personal (financiar – bancar, asigurări, IT&C, telecom, media etc.), cunoașterea va deveni stringentă, deoarece noul pachet legislativ adoptat de Parlamentul și Consiliul Europei la începutul anului 2016 și care va intra în vigoare  din 25 mai 2018 cuprinde 2 acte normative semnificative:

      -Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor);

      -Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

   La final, cursanții vor primi o diplomă de participare eliberată de către CCIA Timiș.

  Certificarea este opțională în măsura în care GDRP nu impune nici o formă de autorizare ori certificare pentru personalul care va ocupa în viitor funcția de DPO.

  În acest moment, în Europa, nu se pune problema obligativității certificării personalului DPO. Ca sustinere legală a afirmațiilor de mai sus: Art. 37(5) al GDPR prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștintelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile unui DPO”. Considerentul 97 prevede ca nivelul cunoștințelor de specialitate necesare să fie stabilit în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate.

   

  Diplomele se eliberează în max. 30 de zile de la finalizarea instruirii.

  Lector: Melinda GALU, Societatea de Avocați Galu&Patners 

  Taxă de participare: 700 lei + TVA

  Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul instruirii, conform Ghidului Serviciilor.

   Informații și înscrieri la tel. 0256/294922, e-mail: cmates@cciat.ro, Cecilia MATEȘ - responsabil curs. 


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ