Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Proiectul FPC-Vest, promotor al educației permanente
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de parteneriat și Art Forest Company SRL derulează Proiectul FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”, dedicat dezvoltării competențelor profesionale ale angajaților prin programe de formare profesională continuă.

  Piața muncii din Regiunea Vest nu este afectată de șomaj, dar este îmbătrânită și neadaptată noilor cerințe. De aceea, angajatorii apelează tot mai des la forță de muncă din exteriorul regiunii sau al țării.

  În acest context, învățarea pe tot parcursul vieții este o necesitate iar eforturile trebuie să se îndrepte spre o modificare de mentalitate și spre adaptarea la cerințele în continuă schimbare de pe piața forței de muncă. Educația permanentă este una dintre cheile dezvoltării actuale și o componentă distinctă a sistemului educațional care produce modificări la nivelul societății în ansamblu.
      
  Locul de muncă reprezintă un excelent mediu educațional. Creșterea timpului liber al oamenilor, ca urmare a reducerii timpului de muncă, trebuie însoțită de creșterea timpului alocat formării profesionale continue și educației permanente.

  Din aceste considerente, proiectul FPC VEST vizează atât crearea structurilor și metodelor favorabile formării angajaților pe tot parcursul vieții profesionale cât și pregătirea pentru autoinstruire și autoeducație.

  Pentru integrarea angajaților la locul de muncă, pentru prevenirea eșecului profesional sau a abandonului, proiectul oferă servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și lingvistice; programe de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale; utilizarea de noi tehnologii și acces ușor și rapid la materiale de instruire adecvate unui program flexibil de învățare.

  Soluțiile adoptate prin acest proiect corespund nevoilor identificate pe piața muncii din Regiunea Vest și vor contribui la rezolvarea acestora.  Informații suplimentare: e-mail: cardelean@cciat.ro, Corina-Daniela TODORAN-ARDELEAN – Expert informare si promovare.