Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” | Informare Proiect - FPC-Vest, de la nevoi identificate la soluții concrete
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  În calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță stadiul actual de realizare a obiectivelor asumate prin Proiectul “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest” prin prisma realizărilor obținute.

  Astfel, de la data de incepere a proiectului,  în aprilie 2021,  până în prezent, au fost obținute următoarele rezultate:
  Au fost implementate un numar de 4 programe (11 grupe, 235 participanti)

  S-a derulat cursul manager proiect, dupa cum urmeaza:
  - grupa 1 (20.06.2022 – 08.07.2022) cu 20 participanti din care 20 examinati si certificati.
  - grupa 2 (08.08.2022- 29.08.2022) cu 20 participanti din care 18 examinati si certificati
  - grupa 3 (27.02.2023 – 20.03.2023) cu 28 participanti din care 28 examinati si certificati.
  - grupa 2 (08.05.2023- 25.05.2023) cu 23 participanti  - in desfasurare

  S-a derulat cursul  agent de curatenie cladiri si mijloace de transport/curs nivel 2, dupa cum urmeaza:
  - grupa 1 (14.02.2022-12.04.2022) cu  20 participanti din care 19 examinati si certificati
  - grupa 2 (02.08.2022 - 26.09.2022) cu  16 participanti din care 16 examinati si certificati
  - grupa 3 (05.12.2022 – 15.02.2023) cu 27 participanti din care 27 examinati si certificati

  S-a derulat cursul  lucrator in comert/curs nivel 2, dupa cum urmeaza:
  - grupa 1 (21.12.2022-26.03.2023) cu  20 participanti
  - grupa 2 (23.03.2023 - prezent) cu 20 participanti - - in desfasurare

  S-a derulat cursul  cofetar patiser/curs nivel 3, dupa cum urmeaza:
  - grupa 1 (27.06.2022-15.11.2022) cu  21 participanti  din care 21 examinati si certificati

  S-a derulat cursul competente sociale, civice si de mediu, dupa cum
  urmeaza:
  - grupa 1 (09.01.2023 – 15.02.2023) cu 20 participanti din care 18 examinati si certificati.

  Învățarea pe tot parcursul vieții este o necesitate iar eforturile trebuie să se îndrepte în primul rând spre o modificare de mentalitate. Angajații trebuie să se adapteze în permanență cerințelor în continuă schimbare de pe piața forței de muncă. În acest context, soluțiile adoptate și implementate prin acest proiect corespund nevoilor identificate și vor contribuie


  la rezolvarea acestora.

  Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe și are ca obiectiv principal îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a  persoanelor din Regiunea Vest, cu accent pe adulții cu un nivel scăzut de calificare, adulți din zone rurale defavorizate și persoane cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin  recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite, în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări superioare.


  Informații suplimentare la: e-mail: cardelean@cciat.ro, Todoran-Ardelean Corina-Daniela– Expert informare si promovare.