Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | Conferința Regională - Afaceri în siguranță 2018 – Timișoara 7 mai 2018
 

   

  CONFERINȚA REGIONALĂ AFACERI ÎN SIGURANȚĂ 2018 – TIMIȘOARA 7 mai 2018
  CONFERINȚA REGIONALĂ AFACERI ÎN SIGURANȚĂ 2018 – TIMIȘOARA 7 mai 2018


  Prin intermediul acestui eveniment, CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE și AGRICULTURĂ TIMIȘ şi partenerii instituţionali implicaţi în PROGRAMUL NAŢIONAL DE AWARENESS «PROTECTOR-AFACERI ÎN SIGURANŢĂ« îşi propun să organizeze prima conferinţă regională dedicată operatorilor eco¬nomici implicaţi în tranzacţionarea, comercializarea şi furnizarea de produse şi servicii supuse regimului de control al exporturilor sau restricţiilor internaţionale pe anumite destinaţii.

  PROTECTOR - AFACERI ÎN SIGURANŢĂ este un program interinstituţional, scopul programului fiind de a-i face conştienţi pe operatorii economici cu privire la riscurile ce decurg din nerespectarea sancţiunilor internaţionale impuse anumitor state, precum şi a riscurilor generate de nerespectarea regimului naţional de control al exporturilor, pentru anumite categorii de bunuri şi servicii.

  PROTECTOR - AFACERI ÎN SIGURANŢĂ este un program naţional de prevenţie oferit de: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministe¬rul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Apărării Naţionale, Banca Naţională a României, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Comisia Naţională pentru Con-trolul Activităţilor Nucleare, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Serviciul Român de Informaţii.

  Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș îşi asumă astfel, cu onoare şi responsabilitate, rolul şi misiunea de principal motor al susţinerii mediului de afaceri local venind în sprijinul acestuia în eforturile de informare, promovare şi dezvoltarea afacerilor.
  Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș urmăreşte să acţioneze ca principal catalizator al internaţionalizării agenţilor economici din regiune, această activitate fiind una de importanţă strategică pentru noua conducere şi absolut necesară pentru dezvoltarea regiunii.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ