Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest | INTERVIURI CU REPREZENTANȚI PARTENERI, LECTORI, GRUP ȚINTĂ | Conf.dr.ing. Nicolae CRAINIC - director UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA CENTRUL DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ
 

   

  Conf.dr.ing. Nicolae CRAINIC - director UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA CENTRUL DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ  „Centrul  de Educație Permanentă al Universității Politehnica Timișoara are preocupări de peste 20 de ani de a adapta forța de muncă la provocările mediului economic datorate evoluției tehnice și tehnologice, pe de o parte, dar și nișării industriei zonale, cu precădere în industria IT și AUTOMOTIVE.
  Atât prin contacte directe cu companiile, rezultând programe de formare croite ce cerințele acestora, dar și prin dezvoltarea de programe de pregătire OPEN, am reușit să pregătim peste 5.000 de persoane prin programe de formare continuă.
  Din aceste motive, Universitatea Politehnica, prin Centrul de Educație Permanentă, a fost foarte receptiv la propunerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș de a forma acest parteneriat, și, proactiv în dezvoltarea acestui proiect ce-și propune calificarea persoanelor angajate în meserii care sunt foarte cerute în această perioadă de dezvoltare economică a județelor din Regiunea Vest a României.
  În cadrul parteneriatului, am preluat dezvoltarea și implementarea de programe de calificare în meserii pentru care noi avem maxime competențe și programe de formare la nivel de licență sau master:
  1.    Sudor;
  2.    Operator Mașini cu Comandă Numerică;
  3.    Tehnician Mașini cu Comandă Numerică;
  4.    Tehnician în Automatizări;
  5.    Inspector Sănătate și Securitate în Muncă.
  Nivelul de pregătire și de profesionalism al formatorilor și personalului administrativ al tuturor partenerilor creează premizele implementării cu succes al acestui proiect”.

  ***

  În anul 1998, în baza unui proiect Phare, în cadrul Universității Politehnica Timișoara a fost creată o structură, Asociația pentru Formare Continuă (ASFOC), având ca principal obiectiv sensibilizarea actorilor locali (agenți economici și instituții) cu privire la importanța investițiilor în resursa umană și formarea continuă a acesteia.
  Centrul ASFOC a fost integrat în structura Departamentului de Educație Permanentă care, din 2001, a intrat în structura Academiilor Cisco, iar din 2003 în structura Academiilor Microsoft. Începând cu anul 2012, Departamentul de Educație Permanentă își continuă activitatea sub numele de Centrul de Educație Permanentă (CEP) al Universității Politehnica Timișoara, având un rol mult mai integrator și de administrare a activităților de formare continuă din cadrul universității.