Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presa - PROIECT DIGITALIZĂM VESTUL
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL în calitate de partener derulează Proiectul “Digitalizăm Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor  economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

  Proiectul are ca obiectiv principal sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI din Județele Timiș, Arad și Caral-Severin, prin: furnizarea de programe de formare profesională (competențe digitale de bază, competențe digitale avansate); evaluarea și certificarea competențelor profesionale  obținute pe alte căi decât cele formale; analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC; elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

  Proiectul va aduce beneficii directe atât companiilor cât și angajaților, în contextul  în care competențele digitale sunt imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii, iar  utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale la locul de muncă este însoțită de competențe digitale adecvate.

  De la lansarea proiectului și până la finalul lunii ianuarie, în cadrul campaniei de conștientizare derulată în județul Timiș, au fost contactate și informate peste 100 de IMM-uri privind activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării programelor de alfabetizare digitală a organizației, iar peste 70 de angajați au fost informați cu privire la activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării competențelor IT.   

  Totodată, proiectul beneficiază de un newsletter lunar despre importanța digitalizării întreprinderilor și perfecționarea angajaților în domeniile TIC și de o pagină de Facebook.
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100087674967693

  Informații detaliate despre proiect sunt disponibile și pe site-ul CCIAT:
  https://cciat.ro/cciat_DIGITALIZAM_VESTUL__Cod_SMIS_143187

  Companiile interesate sunt invitate să comunice interesul la adresa de mail: rolinic@cciat.ro.

  Informații suplimentare la:
  Daiana BUZATU, manager de proiect
  E-mail: dbuzatu@cciat.ro
  Rodica OLINIC, expert comunicare
  Tel. 0722 503138, e-mail: rolinic@cciat.ro