Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presa CCIAT/Noi serii de cursuri in luna iulie 2021: Inspector/Referent Resurse Umane, Responsabil de Mediu
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


                                                                                                                         

   

  Activitatea de formare profesională a CCIAT continuă cu noi serii de cursuri

  Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională (DFP) organizează în cursul lunii iulie 2021 noi serii de cursuri acreditate, solicitate de agenții economici.

   

  v  INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE - Cod C.O.R. 333304

  Perioada: 05 - 23 iulie 2021

  Program: luni - vineri, între orele 17.00 - 20.00 (*în prima zi, cursul începe la orele 16.30)

  Taxă de participare: 800 lei/pers.

  Formatori: Lucica ZIRBĂU, Delia FARCHESCU, Dan COJOCARU

  Tematica:

  • Contractul individual de muncă;
  • Vechimea în muncă; 
  • Contractul colectiv de muncă;
  • Jurisdicţia muncii;
  • Răspunderea salariaților;
  • Salarizarea. Permisul de Muncă;
  • Formarea profesională;
  • Asigurările sociale de stat;
  • Noțiuni de organizare și legislația muncii;
  • Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular;
  • Recrutarea și selecția personalului;
  • Aplicații în programul REVISAL.

  În cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfășura și un modul  de instruire în aplicația  REVISAL în urma căruia se obține un CERTIFICAT DE PARTICIPARE suplimentar. Pentru acest modul, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

   

  v  RESPONSABIL DE MEDIU - Cod C.O.R. 325710

  Perioada:  05 - 14 iulie 2021

  Program: luni-vineri, între orele 16.30-19.30

  Taxă de participare: 1000 lei/pers.

      - 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș

      - 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj. Reducerile nu se cumulează.

  Cui se adresează?

  Tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri. În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

  Tematica:

  • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
  • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
  • Aplicarea procedurilor de calitate;
  • Gestionarea cerințelor legale de mediu;
  • Elaborarea programului de management de mediu;
  • Monitorizarea factorilor de mediu;
  • Realizarea auditului intern;
  • Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
  • Raportarea activității de mediu;
  • Elaborarea documentației sistemului de management mediu.

   

  Loc de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

   

  Cursurile sunt autorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin  Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș. Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvire.

   

  Informații și înscrieri:

  Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri Timișoara, cam. 117, zilnic între orele 08.00-16.00.

  Tel. 0256-219 172, 0720/444121, e-mail: tavramov@cciat.ro, e-mail: ladriana@cciat.ro.

  Persoane de contact:   

  - Tania Avramov, Manager DFP

  - Adriana Leș, specialist în formare

   

  Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

   


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ