Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presă - CCIA Timiș promovează antreprenoriatul durabil, competitiv și inteligent
 

   

  CCIA Timiș promovează antreprenoriatul durabil, competitiv și inteligent  În cadrul Proiectului START SMART – “Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea Vest”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și derulat de Universitatea de Vest Timișoara, leader de proiect și Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, partener, se fac înscrieri pentru cursuri gratuite de antreprenoriat.
  Se vor desfășura 5 module teoretice și practice  (cursuri acreditate ANC) pe temele:
  • Conceptul de antreprenoriat. Planul de afaceri în sprijinul antreprenorului.
   Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică
  • Tehnici de negociere în antreprenoriat și afaceri;
   Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică
  • Managementul și marketingul unei afaceri;
   Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică
  • Previziuni financiare;
   Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică
  • Dezvoltare durabilă
   Durata: 5 ore, din care: 2 ore pregătire teoretică + 3 ore instruire practică

   Cursurile pot fi urmate în mod gratuit, prin înscriere în grupul țintă al proiectului.

  Selectarea grupului țintă se realizează pe baza îndeplinirii următoarelor criterii cumulative:

  • Să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere independentă;
  • Să aibă domiciliul/reședința în unul dintre județele Regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș);
  • Să fie studenți, tineri absolvenți, întreprinzători, persoane care doresc să inițieze activități independente, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor, din Regiunea Vest;
  • Să nu beneficieze sau să nu fi beneficiat anterior de finanțare pentru aceleași activități prin alte proiecte finanțate din fonduri nerambursabile;
  • Să nu fi beneficiat de ajutor de minimis în ultimii ani.

  Pentru înscrierea în grupul țintă, se va depune un dosar de înscriere.
  Fomularele necesare pot fi descarcate accesând link-ul: http://startsmart.proiecte-feaa.ro/inscriere-grupul-tinta/.
  ***

  Informații suplimentare la sediul CCIAT din P-ța Victoriei nr.3 sau la tel. 0372-185-285, e-mail: akormany@cciat.ro sau ccoroian@cciat.ro.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ