Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | 27 august 2015 - Misiune economică timișeană în Franța finalizată cu succes
 

   

  Misiune economică timișeană în Franța finalizată cu succes  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a organizat în perioada 17 – 23 august 2015 o misiune economică la Nisa (Franța) care a avut ca obiectiv principal realizarea unui schimb de experiență și transfer de bune practici europene la Camera de Meserii și Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes din St. Laurent du Var, Nisa, la care au participat reprezentanți a 10 firme timișene, membre ale CCIAT. Delegația timișeană a fost condusă de dna Florica CHIRIȚĂ, Director General al CCIAT.

  Camerele de Meserii și Artizanat din Franța sunt instituții publice care reprezintă interesele artizanilor și întreprinderilor mesteșugărești, susținând împreună cu autoritățile din mediul urban și rural proiectele de dezvoltare locală și regională inițiate de acestea. Serviciile oferite sunt dedicate bunei funcționări, dezvoltării și promovării sectorului meșteșugăresc, acordând o atenție deosebită activității de formare profesională a antreprenorilor, angajaților și unenicilor din domeniu.

  Camera de Meserii și Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes (CMA)
  sprijină activitatea  sectorului meștesuguri, departamentul având cea mai mare densitate din Regiunea Provence-Alpes-Côte d Azur: 250 de întreprinderi meșteșugărești la 10.000 de locuitori. Sectorul reprezintă mai mult de 250 meserii care au dezvoltat 400 de activități, împărțite în patru mari categorii: Alimentație, Construcții, Producție și Servicii.
  În 2014, 33% dintre întreprinderile meșteșugărești au asistat la o deteriorare a situației lor economice, înregistrând o scădere de până la 30% din cifra de afaceri. În acest context, CMA a dezvoltat o strategie de sprijinire a companiile care doresc diagnosticarea situației, prin aplicarea unui plan de acțiune personalizat, inclusiv finanțare, pentru depășirea dificultăților economice.

  Delegația timișeană a fost primită de René LABESSE, Secretar General al CMA și Patrick GAUTHIER, Director al Departamentului Formare Profesională, care au făcut o prezentare, în primul rând, a clădirii în care funcționează CMA, inaugurată acum 2 ani - un model de clădire pasivă, cu energie pozitivă, care produce mai multă energie din surse neconvenționale decât are nevoie cât și a activității Camerei cu accent pe aspectele mai sus menționate.

  Activitatea de formare profesională inițială și continuă derulată de CMA a fost cel de-al doilea subiect care a suscitat interesul firmelor timișene. În acest sens, partea franceză a prezentat detaliat modul în care se pun în aplicare programele integrate de formare, atât cele destinate managerilor de firme și salariaților dar și ucenicilor: modulară și „à la carte”, individuală, la distanță. Formarea continuă cuprinde organizarea de cursuri individualizate care vizează adaptarea și dezvoltarea competențelor în: tehnici de comerț și negociere, comunicare internă și externă, securitatea muncii, mediu, informatică, contabilitate și gestiunea întreprinderii, management și resurse umane, limbi străine.  Formarea inițială cuprinde cursuri de calificare într-o paletă foarte largă de meserii din cele 4 mari categorii menționate: Alimentație (brutar, patiser, cofetar, măcelar, ciocolatier, lucrător în comerț etc.), construcții (electrician, instalator sanitar, faianțer, tâmplar, zidar, lucrător în piatră, pictor-decorator, restaurator etc.), Producție (mecanic auto, electrician auto, vopsitor, montator, mecanic întreținere electrocasnice și electronice etc.), Servicii (coafură, cosmetică, masaj de relaxare, florărie, tehnică dentară, instalator electrocasnice etc.) dar și meserii cu aplicare generală (manager întreprindere artizanală, secretariat, contabilitate, controlor calitate, responsabil adminitrativ etc.).  
  La solicitarea firmelor timișene, au fost detaliate programele integrate pentru ucenici, fiind date ca exemple cursurile pentru brutar-patiser, barman cafenele, igienă alimentară: tematică, structură, durată, loc de efectuare a stagiilor practice, competențe, calificare obținută. Au fost vizitate atelierele de: coafură-cosmetică-relaxare, brutărie-patiserie-servicii hoteliere, pictură-decorare și contabilitate-gestiunea întreprinderii-informatică cât și expoziția de lucrări de artă – picturi (trompe-l’œil), lucrări în lemn, ceramică și piatră, modelaje/reproduceri ale câtorva din lucrările de restaurare și decorare a unor clădiri și obiective din zonă realizate de elevii ucenici, cum ar fi: Primăria Orașului Nisa, Palatul Festivalelor din Cannes, altele. 

  La rândul său, Directorul General al CCIAT a făcut o prezentare a economiei județului Timiș, a locului ocupat de Franța în topul investitorilor străini din județ (locul 5 ca număr de firme înregistrate la ORC Timiș: 295; locul 7 ca valoare a capitalului social subscris: 40,84 mil. euro), a activității și serviciilor oferite de CCIAT, a relațiilor de colaborare cu  organizații camerale și instituții din Franța, a firmelor cu capital francez membre ale CCIAT (Alcatel-Lucent, BV Productions, Elbromplast, FM Logistic Romania, Fropin, HMK Fleischver Arbeitung, Johnson Controls Fabrics Romania, Leman Industrie, Nutechnologies, SFA Saniflo, Sodacma).       
  De asemenea, fiecare din firmele timișene și-a prezentat domeniul de activitate și a exprimat dorința de colaborare cu partea franceză.

  Directorul General al CCIAT a lansat invitația pentru CMA de a veni la Timișoara, într-un schimb de experiență și bune practici în domeniul formării profesionale. În acest sens, CCIAT va transmite propunerea de colaborare și graficul de realizare, urmarea discuțiilor avute în timpul vizitei. Astfel, părțile au convenit ca schimbul de experiență să cuprindă următoarele:
  -Organizarea în parteneriat de cursuri de calificare în meserii solicitate de membrii CCIAT prin susținerea părții teoretice la Timișoara și a instruirii practice (stagiu) în Franța, sub coordonarea CMA;
  -Demonstrație practică privind modelul aplicat de CMA în formarea la distanță (via Internet) a managerilor și angajaților din firme: cursuri antreprenoriale individualizate derulate timp de o săptămână, iar în a 7-a zi, participarea, la sediul Camerei, la o evaluare a cunoștințelor dobândite on-line.      
  Această colaborare se încadrează în contribuția activă a CCIAT la implementarea și dezvoltarea în România a învățământului profesional în sistem dual, în spiritul Protocolului de Colaborare instituțională încheiat în 24 iunie 2015 de către Camera de Comerț și Industrie a României cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Prin acest document, CCIR și MECȘ își propun să coopereze în direcția dezvoltării sistemului de formare și certificare profesională, urmărind interesul comun al instituționalizării parteneriatului public-privat din domediul educației și formării profesionale inițiale și continue și de asigurare a calității sistemului de certificare profesională.
  Colaborarea cu Camera de Meserii și Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes, urmarea vizitei efectuate, colaborare propusă de noi și acceptată de partea franceză, va reprezenta contribuția noastră concretă la optimizarea în România atât a sistemului de formare profesională inițială în sistem dual cât și a celui de formare profesională continuă a adulților, în vederea conformării cu nevoile și cerințele angajatorilor, consideră Florica CHIRIȚĂ, Director General CCIAT.

  În finalul întrevederii, membrii delegației timișene au primit câte o litografie realizată cu ocazia inaugurării în 2013 a noii clădiri a  Camerei de Meserii și Artizanat a Departamentului Alpes-Maritimes. 


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ