Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | 17 martie 2017 - Comunicat de presă - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților
 

   

  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș își exprimă dezacordul și ingrijorarea față de demersurile întreprinse de către  Comisia  pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților, de a modifica art. 18 din OUG 96/ 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, în sensul în care formarea profesională a adulților să revină spre control, coordonare și reglementare la Ministerul Educației Naționale. Practic, dacă acest demers va fi finalizat cu succes, vom asista la eliminarea de pe piață a furnizorilor de formare și perfecționare profesională în dauna unor instituții organizate preponderent la nivel central (Autoritatea Națională pentru Calificări din subordinea Ministerului Educației Naționale) și în final la afectarea economiei naționale.
  Această procedură inițiată fără consultări prealabile și fără dezbateri publice nu face altceva decât să conducă la adâncirea disfuncționalităților apărute în formarea profesională în ultimii ani și care au adus România la cea mai mică rată de participare la formare profesională a adulților, din toate țările membre UE.
  Estimăm că efectele adoptării modificărilor articolului 18 din OUG nr.96/2016 vor conduce la: instituirea monopolului universităților  asupra formării profesionale, formatori nemaiputând fi decât anumite cadre didactice; pierderea unui număr foarte mare de locuri de muncă; lipsa interesului adulților de a mai urma cursuri de formare și perfecționare profesională.
  Din aceste considerente solicităm public:
  - ca art. 18 din OUG 96/2016 să rămână nemodificat, iar Formarea Profesională a Adulților să fie coordonată, controlată și reglementată din punct de vedere al sistemului de asigurare a calității de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
      - insituirea unor dezbateri publice cu participarea tuturor factorilor implicați relativ la acest domeniu important  pentru mediul de afaceri.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ