Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | 15 septembrie 2015 - CCIA Timiș avizează forța majoră
 

   

  Eliberare aviz de forță majoră  Așa după cum din nefericire se cunoaște, Județul Timiș a traversat în aceasta vară o secetă fără precedent care combinată cu temperaturile caniculare a provocat o arșiță ce a condus la distrugerea producției agricole, îndeosebi la porumb, floarea-soarelui și soia. În majoritatea cazurilor, din informațiile noastre, pagubele au o pondere situată între 50 și 75 la sută din totalul producției, fiind afectate zecii de mii de hectare de teren agricol din județul Timiș. Tot din cauza secetei, nu a putut fi pregătit terenul pentru culturile de rapiță, orzoaică și orz, și de aceea, se preconizează că și anul agricol 2016 va fi în mare parte compromis.
  Toate acestea au afectat și afectează puternic agenţii economici care operează cu precădere în agricultură și industria agro - alimentară.
  Aceștia pot ieși din situaţiile neplăcute în care nu pot să-şi respecte contractele încheiate cu diverși achizitori de produse agricole, în condițiile în care se adresează Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș pentru eliberarea unui aviz de forță majoră.
  Conform art.4, lit. j din Legea nr.335/2007, camerele de comerţ şi industrie din România sunt singurele instituții abilitate legal să avizeze existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor şi să emită avize de forţă majoră.
  Forța majoră semnifică, potrivit Art.1351, alin.2 din Codul Civil, orice eveniment ”extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”, intervenit după nașterea obligației, care face imposibilă executarea acesteia și care înlătură răspunderea debitorului față de creditor. Apariția unui caz de forță majoră și, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate: mai întâi, efectul cel mai vizibil, al exonerării de răspundere, al înlăturării (temporare) a răspunderii subiectului care avea o obligație și care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întârziat, ca urmare a cazului de forță majoră; mai apoi, efectul suspendării raportului juridic afectat, și implicit a obligației care a fost întârziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forța majoră.
  Pentru emiterea unui aviz de forță majoră, agenții economici sunt invitați să depună la CCIAT un dosar cu următoarele documente: a) cerere prezentând cauza de forță majoră, unde și când a fost localizată, ce efecte a produs, cu ce consecințe fizice și valorice și cum se justifică acestea, unde și la ce folosește avizul de atestare a forței majore; b) contractul afectat de evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauza de forță majoră; c) notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale;
  d) planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului (dacă este cazul); e) evaluări efectuate de experți autorizați asupra fenomenului precum și a daunelor suferite (în cazul de față Direcția pentru Agricultură a Județului Timiș; f) procesul verbal de constatare încheiat la fața locului de către inspectorul agricol al primăriei în a cărei rază administrativ-teritorială este localizat terenul afectat și de reprezentantul Direcției pentru Agricultură a Județului Timiș, proces verbal însoțit de Anexa privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate factorilor naturali; g) informare din partea Centrul Meteorologic Regional Banat – Crișana privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului.
  ###

  Informații suplimentare la tel. 0372185287, e-mail: mvasiu@cciat.ro, Mădălin VASIU – consilier juridic CCIAT.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ