Procedura competitiva achizitie servicii de de organizare Workshop-uri - data publicare 08.06.2021

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
Vă invitam sa participati la procedura competitiva conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea deServicii de organizare Workshop-uri conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/464/3/12/127684, Axa prioritară  3: Locuri de munca pentru toti/ Obiectivul specific 3.12:  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Modalitatea desfasurare procedura competitiva : online pe site www.fonduri-ue.ro , www.cciat.ro ,documentatia aferenta procedurii este disponibila pe site-urile antementionate.

Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii de organizare Workshop-uri conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 79951000-5, 79952000-2, Regiunea Vest
Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 20.08.2021

Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 9.000,00 lei

Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 21.06.2021, ora 12:00.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro