Achizitie directă Furnizare materiale consumabile (tonere, birotica si papetarie) și alte produse similare necesare proiectului - proiect Vestul Calificat

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișÎn atenția operatorilor economici interesați,


Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilorOrdinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect furnizare materiale consumabile (tonere, birotica si papetarie) și alte produse similare necesare proiectului,conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „Vestul calificat” , proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finanțare POCU/464/3/12/128064, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor


 Descarcă Invitatie achizitie materiale consumabile

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro