CCIA Timiș implementează un nou proiect care vizează piața muncii

27/09/2019

CCIA Timiș implementează un nou proiect care vizează piața muncii

27 septembrie - Pe linia preocupărilor privind găsirea de soluții viabile la criza locală a forței de muncă, CCIA Timiș a lansat printr-o conferință un nou proiect care vizează piața muncii din regiunea transfrontalieră. Să valorificăm piața muncii din Banat prin nevoi realiste este finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa Prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii, Obiectivul 1.1.: ”Ocuparea și mobilitatea forței de muncă. Proiectul vizează identificarea unui echilibru al pieței forței de muncă din zona transfrontalieră România-Serbia, urmarea ratei ridicate a șomajului în Serbia și a lipsei de lucrători calificați în partea de vest a României. Proiectul este implementat de Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Zrenianin - partener coordonator, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Camera de Comerț și Industrie a Serbiei prin Camera Regională a Districtului Central al Banatului Zrenjanin - parteneri. Grupul țintă este format din șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă; reprezentanți ai autorităților locale, regionale și naționale; firme, agenți economici; Organizații care sprijină dezvoltarea afacerilor; alte categorii, inclusiv rezidenți din regiunea transfrontalieră. La conferința de lansare a proiectului au fost prezenți reprezentanți ai comunității de afaceri locale, potențiali angajatori, reprezentanți ai grupului țintă, echipa de proiect, mass-media. Au avut intervenții și au participat la dezbateri: Pavel KASAI – Inspector Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale cu privire la contractele de muncă) și Bogdan PIPOI – subinspector în cadrul Serviciului pentru Imigrări al Județului Timiș (încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României: condiții, avantaje, obligații). La eveniment a participat și E.S. Dl. Vladan TADIĆ, Consulul General al Republicii Serbia la Timișoara.