GALERIE FOTO CCIAT


CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de partener coordonator, organizează în data de 29 mai 2015, cu începere de la ora 1100, în Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, conferința de lansare a Proiectului ”CASE - Competențe Antreprenoriale Sociale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Exista 21 poze