Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Curtea de Arbitraj | M O 328 din 06 mai 2014
 

   

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06.05.2014  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06.05.2014

  In temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) si art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 29 pct. 12, art. 59 si art. 60 din Statutul Camerei Nationale, aprobat in Adunarea generala a membrilor C.C.I.R. din 27 decembrie 2007,

  Colegiul de conducere al Camerei Nationale adopta prezenta decizie.

  Art. 1.

  1 Colegiul de conducere al Camerei Nationale a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumit in continuare Regulament, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

  Art. 2.

  7 Se abroga dispozitiile art. 17, 18 si 20 din Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, precum si orice alte dispozitii contrare normelor cuprinse in Regulament.

  Art. 3.

  La data intrarii in vigoare a Regulamentului se abroga Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, aprobat de Colegiul de conducere al Camerei Nationale la data de 6 martie 2013, si dispozitiile art. 8 din Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei Nationale la data de 6 martie 2013.

  Art. 4.

  (1) Pana la data elaborarii unor noi reguli de procedura arbitrala, in spiritul Regulamentului, desemnarea arbitrilor si a supraarbitrului se va face in conformitate cu regulile prevazute in cartea a IV-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila.

  (2) Prezentele norme sunt de aplicatie imediata.

  (3) In cazul proceselor aflate deja pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei la data intrarii in vigoare a Regulamentului, pentru care tribunalul arbitral a fost constituit conform vechii reglementari si in care inca nu s-a ajuns la primul termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor se va putea face conform dispozitiilor Codului de procedura civila de catre parti intr-un termen de 10 zile. Termenul de 10 zile curge de la data intrarii in vigoare a Regulamentului.

  (4) In cazul proceselor aflate pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care au depasit momentul procesual al primului termen de arbitrare, desemnarea arbitrilor conform Codului de procedura civila va putea fi facuta numai cu acordul ambelor parti, cel mai tarziu pana la urmatorul termen de arbitrare.

  Art. 5.

  La data adoptarii prezentelor norme si a Regulamentului se abroga orice dispozitie contrara cuprinsa in Reglementarile arbitrale din Sistemul Cameral.

  Art. 6.

  Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
  Presedintele interimar al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei,
  Mihai Daraban

  Bucuresti, 10 aprilie 2014.
  Nr. 6.


  Pagina CCIAT M O 328 din 06 mai 2014 a fost vizualizată de 1518 ori