Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Curtea de Arbitraj | Clauza compromisorie sau compromisul
 

   

  Clauza compromisorie recomandată de Curtea de Arbitraj


  Clauza compromisorie  recomandată de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş  pentru a fi inclusă în contractele comerciale
   
  „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj  de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă, obligatorie şi executorie.”
  Părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni: 
  1. "Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa acestui acord, de Preşedintele Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş ”.(În cazul când nu se includ aceste menţiuni, tribunalul arbitral va fi compus, conform Regulilor de procedură arbitrală din 3 membri: câte unul numit de fiecare dintre părţi şi un supraarbitru ales de cei doi arbitri).
  2. „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii române” sau „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate”.

                        
  Nota : In mod obligatoriu, in cuprinsul contractului, partile vor face  mentiune cu privire la acceptarea in mod expres a clauzelor neuzuale (fiind inclusă aici și clauza compromisorie) – conform art. 1203 Cod civil !  Pagina CCIAT Clauza compromisorie sau compromisul a fost vizualizată de 2190 ori