Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Comunicate | COMUNICAT DE PRESA CCIAT / CCIA Timiș face înscrieri la cursul GRATUIT de BRUTAR-PATISER
 

     

    Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


     
    CCIA Timiș face înscrieri la cursul GRATUIT de BRUTAR-PATISER

    În calitate de lider al Proiectului FPC Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș continuă înscrierile la cursul gratuit de BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE (Cod N.C. 7412.2.2).


     

    Număr de ore: 720 ore (240 teorie + 480 practică)

    Nivel minim de studii: 8 clase

    Competențe dobândite:

    • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și de protecția mediului în industria alimentară
    • Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a normelor de igienă în industria alimentară
    • Exploatarea utilajelor și echipamentelor utilizate în industria alimentară
    • Executarea operațiilor de bază în laborator în industria alimentară
    • Fabricarea produselor de panificație
    • Fabricarea produselor de patiserie
    • Fabricarea produselor făinoase


     

    Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș.


     

    Cine se poate înscrie la acest curs?

    v  Angajați, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA) și întreprinderi individuale (i.i.), din mediul urban și rural

    v  Persoane cu domiciliul într-unul din cele patru județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș-Severin, Hudedoara, Timiș)

    v  Persoane cu vârsta cuprinsă între 25 ani - 65 ani.

    Care sunt avantajele participării la acest curs?

    ü  Cursul este GRATUIT;

    ü  Se oferă servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și

              lingvistice;

    ü  Rezultatele învățării dobândite sunt recunoscute și validate;

    ü  Program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii, acces ușor și rapid la

              materialele de instruire;

    ü  Sunt respectate principiile egalității de șanse și nediscriminarea.

     


    Reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează dezvoltarea carierei și îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a angajaților în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări avansate.    Informații suplimentare la tel. 0762-822.703, e-mail: cardelean@cciat.ro, Corina Daniela ARDELEAN - Expert informare și promovare.