Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Adunarea Generală
 

   

  Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale  Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în conformitate cu art. 25 alin.2 din Statutul CCIAT, dispune convocarea pentru a doua oara la,

  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR
  CAMEREI DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ  TIMIŞ


  pentru data de 12.05.2015, ora 12.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Bd. Eroii de la Tisa, nr.22, Timişoara, jud. Timis, în Sala Europa.
       Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale este următoarea:

  1. Aprobarea raportului Colegiului de Conducere asupra activităţii Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara în 2014, asupra realizării obiectivelor aferente anului 2014, şi a proiectului referitor la Obiectivele CCIAT 2015 în cadrul axelor strategice 2014 – 2021.
  2.  Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori a CCIAT precum si a Raportului de Audit Financiar pentru anul 2014. Aprobarea raportului privind execuţia bugetului si situația financiară anuală a organizației pe anul 2014. Propuneri de buget pentru anul 2015. Aprobarea listei de investiţii aferenta anului în curs.
       Materialele aferente punctelor de la ordinea de zi au fost trimise pe poşta electronică. Materialele complete pot fi studiate la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, Piaţa Victoriei, nr. 3, jud. Timiș, precum şi pe pagina de web a CCIAT la adresa http://cciat.ro/agm2015/.
       Participarea la lucrările Adunării Generale se face, în baza mandatului emis de societatea comercială membră a Camerei. Mandatul va fi prezentat la secretariatul Adunării Generale. Au drept de vot numai membrii cu cotizaţia achitată la zi. La această dată (12.05.2015), lucrările Adunării Generale Ordinare a Membrilor CCIAT se vor desfăşura în mod valabil, indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârile adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi fiind opozabile tuturor membrilor CCIAT.


  Pagina CCIAT Adunarea Generală a fost vizualizată de 7331 ori